BADANIA I ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

W ramach prowadzonej prze nas działalności od kilkunastu lat zajmujemy się szeroko rozumianą analizą rynku nieruchomości. Analiza ta obejmuje pozyskiwanie danych dotyczących transakcji zachodzących na rynku nieruchomości. W ramach procesu gromadzenia bazy danych zajmujemy się tworzeniem, bieżącą aktualizacją oraz udostępnianiem danych rynkowych.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania na którym w trybie ciągłym bardzo szczegółowo monitorujemy rynek nieruchomości dotyczy głównie powiatu konińskiego oraz miasta Konina.
Posiadamy również dane rynkowe z powiatów sąsiednich: kolskiego, tureckiego, słupeckiego.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Podstawową usługą w zakresie tego sektora jest udostępnianie bazy danych w zakresie transakcji kupna-sprzedaży oraz najmu na rynku nieruchomości. Głównymi beneficjentami do których kierujemy naszą ofertę są rzeczoznawcy majątkowi dla których prowadzone przez nas dane będą stanowiły źródło wiedzy w zakresie danego rynku oraz znacznie ułatwią proces wyceny nieruchomości.

Oferujemy również wykonanie raportów i analiz rynkowych zarówno z terenu powiatu konińskiego jak również z pozostałej części województwa wielkopolskiego a nawet województw sąsiednich.

Kalkulacja kosztów odbywa się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania. Cena uzależniona jest od obszaru rynku oraz ilości udostępnionych danych.

Zobacz inne usługi invest nieruchomości